Covid-19 nová nařízení

09.09.2020

Vážené klientky, vážení klienti, nové nařízení nošení roušek v uzavřených prostorách se tančení a cvičení u nás netýká, máme výjimku a pro upřesnění Vám situaci malinko nastíníme! ;) 

V prostoru recepce a šatny se pohybujte s rouškou. Jakmile se ocitnete v sále, můžete roušku odložit a hodinu strávit bez ní. Po ukončení hodiny si roušku opět nasadíte a následně opustíte taneční sál.

Ve studiu probíhá několikrát denně dezinfekce povrchů a celkový úklid zejména v prostorách šaten a sociálního zázemí. Prostory jsou neustále větrány, nepoužíváme klimatizaci!

Citujeme mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví:

Povinnost nosit roušku se nevztahuje na:

X) sportovce a cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

TANČÍME A CVIČÍME TEDY BEZ OMEZENÍ!!! ;)

Samozřejmě ale buďte navzájem k  sobě ohleduplní a v případě jakékoli nemoci lekce nenavštěvujte. Děkujeme. <3