ČASTÉ DOTAZY

Tančete s láskou a radostí. Tančete s námi!

CENA KURZU VS. JEDNOTLIVÉ LEKCE

 • JEDNOTLIVÁ LEKCE - 130 Kč za hodinu
 • KURZ - 110 Kč za hodinu

           Tzn. Pokud se rozhodnete si zaplatit celý kurz, bude Vás stát každá hodina o 20 Kč méně, než při placení jednotlivých lekcí.


KREDIT
 • Funguje jako virtuální peněženka, kterou si můžete nabít buď převodem či v hotovosti na recepci.
 • Z něj pak můžete hradit jednotlivé lekce či celý kurz.


 JEDNORÁZOVÉ LEKCE

 • Na jednorázové lekce se můžete hlásit pouze v případě, že lekce není plně obsazena a platbu je nutno uhradit nejpozději 24 hodin před konáním dané lekce, v opačném případě je rezervace automaticky zrušena.
 • Rezervaci je možné zrušit nejpozději do 24 hodin před konáním lekce. Platba Vám bude vrácena do kreditu. Pokud rezervaci zrušíte v intervalu kratším než 24 hodin před konáním lekce, je částka za uhrazenou lekci nevratná.

NÁHRADNÍ HODINY

 • Pokud nemáte možnost z nějakých důvodů přijít na Vaši předplacenou lekci, která je v rámci celého kurz, máte nárok na náhradní hodinu, kterou si můžete následně moci vybrat v jakémkoli jiném kurzu. Tento nárok máte 3 krát za jeden semestr (více než 15 lekcí, při kurzu o menším počtu lekcí je počet náhradních lekcí poměrný). Náhradní hodiny je třeba si vychodit do ukončení Vašeho kurzu.
 • Hodinu si může nahradit jakýkoli člen domácnosti, či známi.


DOKLADY ZA PLATBY

 • Potvrzení o uhrazené platbě naleznete ve svém uživatelském profilu a na recepci si můžete zažádat o jejich vytisknutí. Případně potvrzení pro pojišťovny.


PODLOŽKY NA CVIČENÍ

 • Z hygienických důvodů doporučujeme nosit vlastní podložky, minimálně ručník, který si na podložku ve studiu položíte.

DEZINFEKCE

 • Na recepci a na toaletách je k dispozici dezinfekce


PREZENČNÍ NEBO DISTANČNÍ VÝUKA

 • doba je pro všechny velmi nelehká, a proto i v době, kdy není možnost se účastnit prezenční výuky přímo v prostorách tanečního studia, Vám přinášíme tanec a cvičení k Vám domů formou video lekcí nebo on-line lekcí
 • i v době distanční výuky tance a cvičení se můžete normálně hlásit na kurzy a dále Vás budeme navigovat mailem před každou hodinou