ČASTÉ DOTAZY

Tančete s láskou a radostí. Tančete s námi!

CENA KURZU VS. JEDNOTLIVÉ LEKCE

 • JEDNOTLIVÁ LEKCE - 150 Kč za hodinu
 • KURZ - 120 Kč za hodinu

           Tzn. Pokud se rozhodnete si zaplatit celý kurz, bude Vás stát každá hodina o 30 Kč méně, než při placení jednotlivých lekcí.

KREDIT
 • Funguje jako virtuální peněženka, kterou si můžete nabít buď převodem či v hotovosti na recepci.
 • Z něj pak můžete hradit jednotlivé lekce či celý kurz.

 JEDNORÁZOVÉ LEKCE

 • Na jednorázové lekce se můžete hlásit pouze v případě, že lekce není plně obsazena a platbu je nutno uhradit nejpozději 24 hodin před konáním dané lekce, v opačném případě je rezervace automaticky zrušena.
 • Rezervaci je možné zrušit nejpozději do 24 hodin před konáním lekce. Platba Vám bude vrácena do kreditu. Pokud rezervaci zrušíte v intervalu kratším než 24 hodin před konáním lekce, je částka za uhrazenou lekci nevratná.

NÁHRADNÍ HODINY

 • Pokud nemáte možnost z nějakých důvodů přijít na Vaši předplacenou lekci, která je v rámci celého kurzu, Omlouváte svou nepřítomnost pomocí sms nebo zprávy na whatsapp na telefonním čísle 704 619 133, u odpoledních lekcí do 12:00 téhož dne a u ranních lekcí do 20:00 předchozího dne
 • po omluvení lekce Vám vzniká nárok na náhradní hodinu, kterou si můžete následně moci vybrat v jakémkoli jiném kurzu. Tento nárok máte 3 krát za jeden semestr (více než 15 lekcí, při kurzu o menším počtu lekcí je počet náhradních lekcí poměrný). Náhradní hodiny je třeba si vychodit do ukončení Vašeho kurzu.
 • Hodinu si může nahradit jakýkoli člen domácnosti, či známi.
 • Na jedné lekci jsou maximálně 3 místa pro náhrady (v případě, že to dovoluje kapacita), proto doporučujeme si náhradní lekci rezervovat dopředu na recepci
 • Náhradní lekce omlouváte stejně, jako neúčast na kurzu, jinak lekce propadá.


JAK V ROZVRHU POZNÁM LEKCE PRO DOSPĚLÉ NEBO DĚTI?

 • Dětská lekce je označena shora žlutým proužkem a je u ní uveden věk, pro který je lekce vhodná.
 • U lekcí pro dospělé občas naleznete i informaci, že je vhodná pro děti 13+ nebo 15 a dospělé. V tu chvíli mohou lekci pro dospělé navštěvovat i děti.

DOKLADY ZA PLATBY

 • Potvrzení o uhrazené platbě naleznete ve svém uživatelském profilu a na recepci si můžete zažádat o jejich vytisknutí. Případně potvrzení pro pojišťovny.
 • u dětských kurzů si žádejte o vystavení na recepci


PODLOŽKY NA CVIČENÍ

 • Z hygienických důvodů doporučujeme nosit vlastní podložky, minimálně ručník, který si na podložku ve studiu položíte.