Daniela Stuchlá

FIT DANCE

Tanec a pohyb mě provází celým mým životem. Jsou pro mě uvolněním a relaxací, během které zapomenu na starosti a vnímám pouze hudbu a své tělo. Už jako malou mě mamka brala s sebou na hodiny orientálních tanců, kterým jsem se poté věnovala i celou základní školu, kde jsem navštěvovala kroužek v družině. S kroužkem jsme vystupovaly na různých akcích a spolupracovaly s Centrem tance. Byly jsme i součástí průvodu během historických víkendů v Plzni, kde jsme poté tančily. První roky základní školy jsem navštěvovala dětskou školu moderního tance Penguins Dance. Většinu svého volného času však věnuji hlavně moderní gymnastice, se kterou jsem začala v první třídě a drží se mě dodnes. Moderní gymnastice se tedy věnuji již 17 let a dnes jsem trenérkou, choreografkou, rozhodčí a ještě i příležitostnou závodnicí ve sportovním klubu moderní gymnastiky Plzeň-Bolevec. K těmto potřebám musím mít zkoušky na trenérku i rozhodčí, které se každé 4 roky obnovují. V posledních letech se tedy věnuji hlavně trénování našich svěřenkyň v soutěžích jednotlivkyň i společných skladeb. Moderní gymnastika je sport, který kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelního a moderního tance a akrobacie. Cvičí se s náčiním - se švihadlem, obručí, míčem, kužely a stuhou, ale i bez něj. Moderní gymnastky tak musí zvládat hned několik věcí najednou v rychlém sledu za sebou. Mají vycvičenou motoriku a postřeh na manipulaci s náčiním a zároveň musí mít velmi protažené ale i silné svaly na provádění prvků obtížnosti, které jsou povinnou součástí sestav. Zároveň jsem bývalou členkou taneční skupiny Diamonds Dance group, se kterou jsem absolvovala nespočet různých vystoupení a soutěží v různých tanečních stylech.

Zkoušky/certifikáty 

  • zkoušky na trenérku a rozhodčí moderní gymnastiky


Úspěchy
Moderní gymnastika: 

  • několikanásobná vítězka oblastních přeborů kombinovaného programu v moderní gymnastice
  • účast na několika mistrovstvích ČR v moderní gymnastice v jednotlivcích i společných skladbách 

Tanec:

  • 2. místo Taneční skupina roku 2015 - Mistrovství ČR
  • 1. místo Dance Life Tour 2014 


Trenérka a choreografka: 

  • 2. místo na Mistrovství ČR ve společných skladbách linie B 2017
  • 6. místo na Mistrovství ČR ve společných skladbách linie B 2019
  • a další krásná umístění našich svěřenkyň ať už na oblastních přeborech nebo mistrovstvích ČR v jednotlivcích i společných skladbách