Anička Kvapilíková

STREET DANCE, MUSICAL DANCE

Čaau. Já jsem Anička. Tanci se aktivně věnuji od malička.
Moje první kroky ale byly baletní. Absolvovala jsem 12 let učení se baletních základů a také jsem vystupovala v představeních. Moji základnou bylo plzeňské divadlo. Za svoje působení zde, jsem vyzkoušela i moderní tanec/ k tomu tíhnu poněkud více a proto se v posledních letech věnuji spíše streetu.
Ke street dance mne vlastně přivedla mamka, která dlouhou dobu vedla taneční školu.
3 roky jsem tedy byla tanečnici v B-original Plzeň, kde jsem se naučila vše, z čeho teď čerpám.
V posledních 2 letech tancuji ve skupině Eternal movements a ta mne tanečně posouvá.
Svoje lekce se budu snažit vymýšlet tak, aby se jednalo o učení zábavou. Přece jenom pro mne je tanec pocit sebevyjádření, který by neměl být v žádných mezích kontrolován, ale někdy se pravidla hodí:)
Těším se na každého!